Zapisy Online

  1. Zamówienia przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
  2. W przypadku zgłoszenia w terminie późniejszym prosimy o pilny kontakt telefoniczny: tel. 504 035 250.
  3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej do 10 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiążę się z koniecznością pokrycia 100% kosztów.
  4. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania zapłaty. Zamiast zgłoszonej osoby, w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  5. Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Pin It on Pinterest

Share This