Justyna Hoppe

Justyna Hoppe

Trener-praktyk z 20 letnim doświadczeniem biznesowym i 12 letnim doświadczeniem szkoleniowym. Posiada doświadczenie korporacyjne oraz pracy i współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. Pracowała z firmami o różnym poziomie rozwoju, funkcjonujących w modelu B2B i B2C (NESTLE, GAMET, VOBRO, FORD, LAMELA, STO, CERAMIKA PARADYŻ, BMW DYNAMIC MOTORS i inne).

Jako marketer zarządzała rozwojem blisko 10 kategorii produktowych. Przygotowała strategię wprowadzenia na rynek Polski 10 nowych produktów, które odniosły sukcesy rynkowe przewyższające zakładane wzrosty sprzedażowe. Przygotowała i zrealizowała ponad 20 ogólnopolskich promocji konsumenckich dających zakładane wzrosty sprzedażowe.

Od 12 lat niezależny doradca marketingowy współpracujący z firmami (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), instytucjami i podmiotami ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne). Zakres działania: wyznaczanie kierunków rozwoju i programów ich realizacji (strategia marketingowa, plan marketingowy, marketing mix 7P). Ponad to: opracowywanie planów promocji i ich wdrażanie (kreacja reklamy, planowanie mediów-media mix, zakup mediów). A także: tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji (logo, papier firmowy, koperty firmowe, teczki, strona internetowa, katalog, ulotki). Oraz opracowywanie koncepcji nowych produktów, zarządzanie ofertą produktową, tworzenie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami oraz dostawcami.

Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń.

Pisze do magazynu Marketer+.

Pin It on Pinterest