Zarządzanie projektami marketingowymi

Kampania reklamowa, wprowadzenie nowego produktu na rynek, event, konferencja, targi to tylko wybrane przykłady tzw. projektów marketingowych. Za popularnym słowem projekt kryje się konkretne podejście i określony sposób zarządzania. Okazuje się, że projektowa filozofia jest idealna w działaniach marketingowych. To szkolenie to wprowadzenie elementarnej wiedzy projektowej i uporządkowanie wiedzy o sposobach zarządzania pracą i komunikacją w dziale marketingu. Warsztatowy charakter szkolenia pozwoli sprawdzić w praktyce zestaw kilkunastu narzędzi i aplikacji do nowoczesnego zarządzania projektami marketingowymi i komunikacji w zespole. Dzięki ich wdrożeniu i wykorzystaniu nawet mały zespół wyjdzie z chaosu e-maili i powiadomień, a każdy manager zyska możliwość prostego i pełnego wglądu w stan realizacji projektu.
TERMINY SZKOLENIA

30-31 marca 2023 r.,

25-26 maja 2023 r.

27-28 lipca 2023 r

CZAS TRWANIA od 9.00 do 16.00

MIEJSCE SZKOLENIA: online

CENA: 950 zł netto (+VAT 23%) / 1 osoba


Trener szkolenia

Trener-praktyk z 20 letnim doświadczeniem biznesowym i 12 letnim doświadczeniem szkoleniowym. Posiada doświadczenie korporacyjne oraz pracy i współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. Pracowała z firmami o różnym poziomie rozwoju, funkcjonujących w modelu B2B i B2C (NESTLE, GAMET, VOBRO, FORD, LAMELA, STO, CERAMIKA PARADYŻ, BMW DYNAMIC MOTORS i inne). Jako marketer zarządzała rozwojem blisko 10 kategorii produktowych. Przygotowała strategię wprowadzenia na rynek Polski 10 nowych produktów, które odniosły sukcesy rynkowe przewyższające zakładane wzrosty sprzedażowe. Przygotowała i zrealizowała ponad 20 ogólnopolskich promocji konsumenckich dających zakładane wzrosty sprzedażowe.


Program szkolenia

1. Podstawy zarządzania projektami w organizacji

 • Co to jest projekt?
 • Definiowanie projektów: cel(e), harmonogram, ryzyka, budżet
 • Jak budować zespół projektowy? Kompetencje i komunikacja.

2. Metodologia zarządzania projektami w organizacji i firmie

 • Kanban,
 • Getting Things Done

3. Projekty w praktyce

 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie budżetem (cashflow)
 • Raportowanie projektu
 • Dobre praktyki projektowego funkcjonowania organizacji
 • Przegląd aplikacji wspierających organizację i zarządzanie projektami, m.in. środowisko Google Dokumenty, Microsoft Office, Asana.
 • Smartfon narzędziem pracy w projekcie.

4. Warsztaty dla zespołów projektowych z zakresu komunikacji i organizacji projektu

 • Tworzenie projektów, ich analiza i raportowanie
 • Rozwiązywanie kryzysów projektowych

Opinie uczestników szkolenia


Informacje organizacyjne dot. szkolenia

Zajęcia odbywają się online.

W trakcie zajęć są 2 przerwy kawowe i jedna obiadowa/ realizowane we własnym zakresie 😉

Cena zawiera: przygotowane i realizację zajęć, materiały dydaktyczne (skrypt, formularze ćwiczeń), zaświadczenie uczestnictwa.

ATRAKCYJNE RABATY

GRUPA (3 lub więcej osób) – 50 pln netto /osoba

WCZESNA REZERWACJA min 3 tygodnie przed szkoleniem – 50 pln netto / osoba

CYKL SZKOLEŃ (2 lub więcej szkoleń) – 50 pln netto /osoba

RABATY SIĘ SUMUJĄ można zyskać nawet 150 zł netto /osoba

Pin It on Pinterest