Zarządzanie projektami marketingowymi

Kampania marketingowa, wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek, rebranding, organizacja konferencji, targów… to tylko wybrane przykłady tzw. projektów. Za popularnym słowem projekt kryje się rzeczywiście specyficzne podejście i określony sposób zarządzania. Okazuje się, że projektowa filozofia opanowała niemal każdą branżę. Nasze szkolenie to wprowadzenie elementarnej wiedzy projektowej i uporządkowanie wiedzy o sposobach zarządzania pracą i komunikacją współpracowników. Warsztatowy charakter szkolenia pozwoli sprawdzić w praktyce zestaw kilkunastu aplikacji i programów do nowoczesnego zarządzania projektami i komunikacji w zespole. Dzięki ich wdrożeniu i wykorzystaniu nawet mały zespół współpracownik przestanie topić się w morzu e-maili, powiadomień. A każdy manager zyska możliwość prostego i pełnego wglądu w stan realizacji projektu.
TERMINY SZKOLENIA

24-25 maja 2017 r.,

21-22 września 2017 r.

27-28 listopada 2017 r

Dzień I od 10.00 do 17.00, Dzień II od 9.00 do 16.00

MIEJSCE SZKOLENIA: Toruń

CENA: 1250 zł netto (+VAT 23%) / 1 osoba


Trener szkolenia

Trener z zakresu komunikacji internetowej m.in. w Narodowym Centrum Kultury (w ramach programu Kurs na kulturę i Kadra Kultury), Centrum Promocji Informatyki, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Fundacji Rozwoju Demokracji Obywatelskiej w Warszawie. Wykłada na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Wyższej Szkole Bankowej. Ponad 1000 godzin szkoleniowych.


Program szkolenia

1. Podstawy zarządzania projektami w organizacji

 • Co to jest projekt?
 • Definiowanie projektów: cel(e), harmonogram, ryzyka, budżet
 • Jak budować zespół projektowy? Kompetencje i komunikacja.

2. Metodologia zarządzania projektami w organizacji i firmie

 • Kanban,
 • Getting Things Done

3. Projekty w praktyce

 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie budżetem (cashflow)
 • Raportowanie projektu
 • Dobre praktyki projektowego funkcjonowania organizacji
 • Przegląd aplikacji wspierających organizację i zarządzanie projektami, m.in.
 • środowisko Google Dokumenty, Microsoft Office, Dropbox, Asana, Trello, Slack.
 • Smartfon narzędziem pracy w projekcie.

4. Warsztaty dla zespołów projektowych z zakresu komunikacji i organizacji projektu

 • Tworzenie projektów, ich analiza i raportowanie
 • Rozwiązywanie kryzysów projektowych

Opinie uczestników szkolenia


Informacje organizacyjne dot. szkolenia

Zajęcia odbywają się w Toruniu.

Sala szkoleniowa jest ustalana tydzień przed zajęciami – jej wybór zależy od liczby uczestników zajęć.

W trakcie zajęć są 2 przerwy kawowe i jedna obiadowa.

Cena zawiera: przygotowane i realizację zajęć, materiały dydaktyczne (skrypt, formularze ćwiczeń, notes, długopis), zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka), obiad (danie główne).

ATRAKCYJNE RABATY

GRUPA (3 lub więcej osób) – 50 pln netto /osoba

WCZESNA REZERWACJA min 3 tygodnie przed szkoleniem – 50 pln netto / osoba

CYKL SZKOLEŃ (2 lub więcej szkoleń) – 50 pln netto /osoba

RABATY SIĘ SUMUJĄ można zyskać nawet 150 zł/osoba

Pin It on Pinterest