Zarządzanie produktem (product management)

Zarządzanie produktem (product management) to zbiór czynności pracy product managera i /lub kierownika ds. marketingu obejmujące: analizy marketingowe asortymentu, kanałów dystrybucji, działań promocyjnych, cen, przychodów ze sprzedaży produktów, zyskowności produktów, potrzeb segmentów klientów w celu wyznaczenia strategii rozwoju produktu bazującej na zdefiniowanych lukach/ niszach.
TERMINY SZKOLENIA

22-23 marca 2018 r, 24-25 maja 2018 r, 19-20 lipca 2018 r, 20-21 września 2018 r, 22-23 listopada 2018 r

Dzień I od 09.00 do 16.00, Dzień II od 9.00 do 16.00

MIEJSCE SZKOLENIA: Toruń

CENA: 1250 zł netto (+VAT 23%) / 1 osoba


Trener szkolenia

Trener-praktyk z 20 letnim doświadczeniem biznesowym i 12 letnim doświadczeniem szkoleniowym. Posiada doświadczenie korporacyjne oraz pracy i współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. Pracowała z firmami o różnym poziomie rozwoju, funkcjonujących w modelu B2B i B2C (NESTLE, GAMET, VOBRO, FORD, LAMELA, STO, CERAMIKA PARADYŻ, BMW DYNAMIC MOTORS i inne). Jako marketer zarządzała rozwojem blisko 10 kategorii produktowych. Przygotowała strategię wprowadzenia na rynek Polski 10 nowych produktów, które odniosły sukcesy rynkowe przewyższające zakładane wzrosty sprzedażowe. Przygotowała i zrealizowała ponad 20 ogólnopolskich promocji konsumenckich dających zakładane wzrosty sprzedażowe.


Program szkolenia

1. Proces zarządzania produktem

 • z jakich etapów się składa
 • definiowanie celów w poszczególnych etapach
 • rola i cele product managera w poszczególnych etapach
 • jaki wpływ na sukces rynkowy produktów mają poszczególne etapy

2. Analiza SWOT firmy ? opis bieżącej sytuacji firmy w branży

 • produkty, kanały dystrybucji, półki cenowe, strategie cenowe
 • klienci i segmenty klientów
 • oczekiwania i potrzeby klientów/segmentów klientów
  popyt na produkty/usługi
 • główni gracze na rynku i ich przewagi konkurencyjne

3. Przygotowanie planu marketingowego

 • opis rynku ? branża, kategorie produktowe, konkurencja
 • produkt ? cechy, unikalne zalety, korzyści dla klienta
 • dystrybucja ? sposoby dotarcia do klienta (bezpośrednie i pośrednie)
 • promocja ? przekazy, kanały komunikacji, narzędzia komunikacji
 • cena ? strategia cenowa, zmiany cen, reakcje na zmiany cen
 • przychody ? stałość zmienność przychodów (sezonowość, reakcje na sezonowość)
 • analiza SWOT ? mocne i słabe strony nowego produktu, szanse i zagrożenia z otoczenia dla nowego produktu
 • budżet wejścia na rynek ? warianty/scenariusze budżetowe
 • rachunek zysków i strat ? ile zarobimy na nowym produkcie

4. Zdefiniowanie parametrów nowego produktu

 • MRD ? Marketing Requirements Document

5. Monitorowanie procesu NPD (New Product Development)

 • etapy procesu NPD
 • definiowanie celów w poszczególnych etapach
 • rola i cele product managera w poszczególnych etapach
 • wpływ poszczególnych etapów na sukces rynkowy nowego produktu

6. Przygotowanie perswazyjnej komunikacji

 • język korzyści w komunikacji B2B (Business to Businnes) i B2C (Business to Consumer)
  cechy skutecznego mediaplanu

7. Szkolenia zespołu sprzedażowego

 • cykl Kolba ? proces nauki dorosłych
 • system 4MAT Berenice McCarthy
 • konspekt szkolenia

8. Dostarczanie produktów wygrywających na rynku

 • cechy HITU rynkowego
 • dlaczego niektóre produkty ponoszą niepowodzenie rynkowe

9. Wsparcie działu sprzedaży/handlowego ? gorące telefony

 • bank danych/materiałów: niezbędny pakiet informacji i materiałów dla sprzedawców
 • waga i znaczenie poszczególnych informacji i materiałów w procesie sprzedaży

10. Ewaluacja

 • analiza ilościowa
 • analiza jakościowa

Opinie uczestników szkolenia

1. Profesjonalnie prowadzone zajęcia:

 • trener ? doświadczenie w praktyce i teorii
 • zajęcia-urozmaicone, teoria przeplatana z praktyką; mała grupa
 • materiały- przejrzyste, uzupełniane na bieżąco podczas zajęć

2. Co wniosło szkolenie?

 • ubrało dotychczasową praktykę w sensowne ramy teoretyczne, które na pewno pomogą w przyszłości lepiej zaplanować moją pracę
 • dostarczyło wiele narzędzi i gotowych planów działania w obszarze w jakim porusza się product manager

Firma i szkolenie godne polecenia!

Agnieszka

Brałem udział w szkoleniu z Zarządzania Produktem. Zajęcia były bardzo ciekawe i dynamiczne. Bogata treść była przekazywana w różnej formie: wykładowej, ćwiczeniowej i seminaryjnej. Przed szkoleniem przekazaliśmy pani Justynie czego oczekujemy od szkolenia i śmiało mogę przyznać, że wszystkie nasze cele zostały osiągnięte. Polecam Profit Brand jako organizatora solidnych szkoleń.

Wojciech

 


Informacje organizacyjne dot. szkolenia

Zajęcia odbywają się w Toruniu.

Sala szkoleniowa jest ustalana tydzień przed zajęciami ? jej wybór zależy od liczby uczestników zajęć.

W trakcie zajęć są 2 przerwy kawowe i jedna obiadowa.

Cena zawiera: przygotowane i realizację zajęć, materiały dydaktyczne (skrypt + formularze ćwiczeń), zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy (kawa, herbata, woda, sok, ciastka), obiad (danie główne).

ATRAKCYJNE RABATY

GRUPA (3 lub więcej osób) ? 50 pln netto /osoba

WCZESNA REZERWACJA min 3 tygodnie przed szkoleniem ? 50 pln netto / osoba

CYKL SZKOLEŃ (2 lub więcej szkoleń) ? 50 pln netto /osoba

RABATY SIĘ SUMUJĄ można zyskać nawet 150 pln netto / osoba

Pin It on Pinterest