Rozwiniemy Twoje umiejętności marketingowe,

byś mógł rozwijać swoją firmę!

Profit Brand to grupa ekspertów zafiksowanych na punkcie marketingu. Szkolimy i doradzamy wierząc, że każdy dobry produkt/usługa zasługuje na profesjonalny marketing.

Od 2010 roku, data założenia Profit Brand, sporo się działo. Można to zobrazować w kilku liczbach:

Pracowaliśmy/ pracujemy dla firm, instytucji i podmiotów ekonomii społecznej różnej wielkości oraz na różnym poziomie rozwoju. Jest to ponad 50 podmiotów. Wybrani klienci to:

Realizacja szkoleń: MARKETING MIX 7P (16 godzin - czerwiec 2013 r.), PLAN MARKETINGOWY (16 godzin - czerwiec 2013 r.), PODSTAWY MARKETINGU DLA HANDLOWCÓW (16 godzin ? listopad 2013 r.), WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (16 godzin ? grudzień 2013 r.), ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MARKETINGOWYMI (8 godzin ? grudzień 2014 r.), ZARZĄDZANIE PRODUKTEM ? PRODUCT MANAGEMENT (16 godzin ? styczeń 2015 r.), BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW (16 godzin ? grudzień 2015 r.), ANALIZA EKONOMICZNA WDROŻENIA NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (16 godzin ? marzec 2016 r.), doradztwo w zakresie opracowania zakresu obowiązków dla specjalisty ds. produktów oraz rocznego planu pracy działu marketingu (lipiec 2013 r.), PLANU MARKETINGOWEGO (październik 2013 r.).
Realizacja szkoleń: SKUTECZNA STRATEGIA MARKETINGOWA, WPROWADZENIE NOWYCH MAREK NA RYNEK - ZARZĄDZANIE MARKĄ, E-MARKETING, doradztwo w zakresie PLANU MARKETINGOWEGO wraz z raportem
Realizacja doradztwa marketingowego dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektów: "Latająca Akademia Przedsiębiorczości Społecznej? (144 godziny doradcze), "Kujawsko-pomorski inkubator przedsiębiorczości społecznej" (120 godzin doradczych)
? ?Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim? (24 godziny doradcze), ?Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług? (30 godzin szkoleniowo-doradczych), ?Sieć kreatywnego biznesu? (14 godzin szkoleniowych)
Szkolenia: Plan marketingowy, Narzędzia marketingowe 360 stopni oraz doradztwo w zakresie przeredagowania treści ulotek reklamowych
Szkolenie PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWYCH W CROSS MEDIACH- MEDIA PLAN
Szkolenie BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW
Redakcja treści do katalogu informacyjnego ośrodka wypoczynkowego Twardy Dół
Szkolenie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MARKETINGOWYMI
Doradztwo w zakresie stworzenia struktury i funkcjonowania działu marketingu, plan marketingowy: przygotowanie, wdrożenie, ewaluacja.
Szkolenie ZARZĄDZANIE PRODUKTEM (PRODUCT MANAGEMENT), doradztwo w zakresie wprowadzenia na rynek nalewaka do wina DropStop.
Szkolenie ZARZĄDZANIE PRODUKTEM (PRODUCT MANAGEMENT), WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK, COPYWRITING I WEBWRITING
Szkolenie KAMPANIA MARKETINGOWO-SPRZEDAŻOWA
Szkolenie ZARZĄDZANIE PRODUKTEM (PRODUCT MANAGEMENT)
Realizacja szkolenia ?ABC Przedsiębiorczości? w zakresie Biznes Planu; Marketingu, Zarządzania i Promocji mikroprzedsiębiorstwem oraz Fundraisingu (172 godziny szkoleniowe), realizacja usług doradczych dla Opieki Domowej ALMACH w zakresie: ? analiza biznesowa sytuacji bieżącej firmy przez pryzmat marketingu mix 7P, ? diagnoza obszarów rozwojowych wraz z szczegółową rekomendacją działań, ? przygotowanie narzędzia badawczego oraz ewaluacja badania grupy docelowej (określenie parametrów demograficznych, psychologicznych, behawioralnych i ekonomicznych przedstawicieli grupy docelowej, badanie preferencji zakupowych co do usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, kanałów i narzędzi komunikacji marketingowej), ? przygotowanie w formie raportu rocznej strategii działań marketingowych w oparciu o marketing mix 7P i ustalony budżet promocyjny, ? wdrożenie niektórych elementów strategii tj. opracowanie założeń dot. odświeżenia systemu identyfikacji wizualnej, opracowanie scenariusza rozmowy handlowej osobistej i telefonicznej, opracowanie oferty handlowej skierowanej do klienta indywidualnego i klienta biznesowego, opracowanie narzędzia badania potrzeb klienta (kwestionariusz rozmowy handlowej), opracowanie treści na stronę internetową (7 zakładek), przygotowanie materiałów do tworzenia treści komunikatów prasowych (20 artykułów), przygotowanie materiałów do tworzenia treści Biuletynu Firmowego (30 artykułów), przygotowanie bazy danych kontaktów do mediów lokalnych (telewizja, radio, prasa, Internet ? 32 rekordy), przygotowanie bazy danych miejsc usytuowania materiałów reklamowych - 70 rekordów, opracowanie scenariusza działań promocyjnych w galeriach handlowych, ? ewaluacja działań marketingowych: przygotowanie analizy wskaźnikowej pokazującej zmiany i trendy w zakresie ilości usług (godziny, liczba klientów), przychodów, zysku brutto przed i po wprowadzeniu strategii marketingowej.
Realizacja szkolenia MARKETING 360 STOPNI, WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK
Realizacja szkolenia EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W PUNKCIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Realizacja szkolenia ZARZĄDZANIE PRODUKTEM (PRODUCT MANAGEMENT), ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ (CATEGORY MANAGEMENT)

90% naszych klientów zakupiło co najmniej 2 usługi, gdyż cenią sobie bardzo:

  • zaangażowanie, troskę, kulturę jaką przykładamy do współpracy,
  • aktualną wiedzę i różnorodne doświadczenie marketingowe naszych trenerów,
  • wysoko rozwinięte umiejętności przekazywania wiedzy, opracowywania materiałów szkoleniowo-doradczych naszego zespołu,
  • doradztwo w zakresie obszarów rozwoju, które najszybciej przełożą się na konkretne efekty sprzedażowe,
  • elastyczność działania w zakresie warunków handlowych współpracy.

Pin It on Pinterest

Share This